True Incube Young Tech StartUp 2017

True Incube Young Tech StartUp 2017 ชวนน้องๆ ประกวดผลงานสตาร์ทอัพ ชิงรางวัลรวม 6 ล้านบาท

ทรู อินคิวบ์ สนับสนุนไอเดียสร้างสรรค์ และความสามารถของนิสิตนักศึกษาไทย เดินหน้าสร้างเถ้าแก่รุ่นใหม่เข้าสู่วงการสตาร์ทอัพ  จัดโครงการ True Incube Young Tech StartUp 2017 ประกวดผลงานและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ เชิญชวนน้องๆ นิสิตและนักศึกษา ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ร่วมประกวดผลงานและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ลุ้นเป็น 30 ทีม คว้าทุนเพื่อพัฒนาผลงานจริง ทีมละ 2 แสนบาท รวมมูลค่าเงินทุน 6 ล้านบาท พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์

True Incube Young Tech StartUp 2017 ประกวดผลงานและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ

สำหรับโครงการนี้ ผู้ที่เข้าร่วมจะต้องเป็นนิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  อายุไม่เกิน 25 ปี  ไม่จำกัดคณะ และสาขาวิชา ส่งแนวความคิดและผลงานที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และส่งผลงานได้ไม่เกินทีมละ 1 ผลงาน โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 50 ทีม จะได้เข้าร่วมเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกสตาร์ทอัพ 30 ทีมที่จะได้รับเงินทุนในการพัฒนาผลงานให้เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ทีมละ 2 แสนบาท รวมมูลค่าเงินทุนตลอดโครงการทั้งสิ้น 6 ล้านบาท  พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่จะบ่มเพาะให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง อาทิ  การอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ ความคิดเชิงออกแบบ เทคนิคการนำเสนอผลงาน และโอกาสได้รับทุนสนับสนุน เพื่อต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์กับกลุ่มทรูต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ True Incube Young Tech StartUp 2017 จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีเวทีในการแสดงศักยภาพในการวิเคราะห์ตลาด พัฒนาแผนธุรกิจ คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ  ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทย

นิสิตนักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารและวิดีโอคลิปแนะนำผลงานได้ที่www.trueincube.com  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบเงื่อนไขการประกวดที่ www.trueincube.com หรือ โทร. 0-2658-0402

True Incube Young Tech StartUp 2017

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

  • นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดคณะ และสาขาวิชา
  • จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษา อย่างน้อย 1 คน
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

รอบที่ 1 คัดเลือก 50 ทีม

ผู้สมัครเข้าประกวดต้องเสนอแนวความคิดที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ Startup ผ่านการเขียนบรรยายความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบไฟล์ PDF ระบุชื่อผลงาน, หลักการและเหตุผล, ลักษณะการทำงานของผลงาน และ คลิปอธิบายแนวความคิด รูปแบบไฟล์ VDO ความคมชัดสูง (.MOV หรือ .AVI เท่านั้น) ความยาวไม่เกิน 3 นาที

  • 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และข้อมูลของสมาชิกในทีม พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  • 2. ผู้สมัคร 1 ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน และส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน/ทีม โดยสมาชิกในทีมจะต้องไม่มีชื่อเป็นสมาชิกในทีมอื่น
  • 3. ห้ามผู้สมัครนำผลงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรืือทั้งหมดของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
  • 4. โครงการ “True Incube Young Tech Startup 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • 5. โครงการ “True Incube Young Tech Startup 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย