นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีผลิตเลือดเทียมแบบใหม่ สามารถใช้ผลิตเลือดเทียมในจำนวนมากได้

ทุกวันนี้เรายังคงได้ข่าวต้องการเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง  โดยเลือดเหล่านี้จะมาจากการบริจาคโดยผู้อื่น  ซึ่งหลายครั้งก็ประสบปัญหาขาดเลือดกรุ๊ปที่ต้องการ

เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว  นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามวิจัยวิธีการสร้างเลือดเทียมมาได้สักพักใหญ่ๆ แล้ว  และยังประสบความสำเร็จในการสร้างเลือดเทียมแล้วด้วย  หากแต่ที่ผ่านมาวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้นั้นมีปัญหาที่ไม่สามารถใช้สร้างเลือดเทียมจำนวนมากที่เพียงพอต่อการใช้งานได้

วิธีเดิมที่ใช้กันนั้นนักวิทยาศาสตร์จะนำสเต็มเซลมาใช้ในการสร้างเซลเม็ดเลือดแดงที่โตเต็มที่แล้ว (พร้อมใช้งานในทันที) ซึ่งวิธีนี้ยังมีข้อเสียคือสามารถผลิตเซลเม็ดเลือดแดงได้ในปริมาณน้อย  และจำเป็นต้องรับบริจาคสเต็มเซลมาใหม่เพื่อใช้สร้างเม็ดเลือดแดงเรื่อยๆ

วิธีใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคือการนำสเต็มเซลไปใช้สร้างสายเซลเม็ดเลือดแดงที่ยังไม่โตเต็มที่ที่ “เป็นอมตะ” และใช้สายเซลเม็ดเลือดแดงที่สร้างขึ้นมานี้ในการสร้างเซลเม็ดเลือดแดงอีกทีหนึ่ง  ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้สามารถผลิตเซลเม็ดเลือดแดงเป็นจำนวนมากได้โดยไม่จำเป็นต้องรับบริจาคสเต็มเซลมาเพื่อใช้สร้างเซลเม็ดเลือดแดงอยู่เรื่อยๆ

อ้างอิง – Engadget

ความเห็นของเรา

แม้ว่าในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์จะสามารถผลิตเลือดเทียมจำนวนมากได้จากวิธีนี้  แต่เราอาจจะยังไม่เห็นการผลิตออกมาใช้จริงในเร็วๆ นี้  เพราะยังคงต้องมีการทดสอบต่างๆ เพื่อการันตีความปลอดภัยเสียก่อน

หากแต่ว่าถ้าการทดสอบต่างๆ สามารถผ่านไปได้ด้วยดี  และนำวิธีนี้ออกมาใช้ได้จริง  ก็จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเลือดได้  โดยเฉพาะกับผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดพิเศษที่หาผู้บริจาคได้ยาก  และยังมั่นใจได้อีกว่าเลือดที่สร้างขึ้นนี้ปลอดภัยจากเชื้อต่างๆ อย่างแน่นอน