Google Project Sunroof บอกได้บ้านคุณโดนแดดแค่ไหน คุ้มมั้ยถ้าจะติดโซลาเซลล์

Google ได้เปิดโครงการ Google Project Sunroof ที่จะเป็นแผนที่แบบอินเทอร์แอ็คทีฟ บอกข้อมูลบ้านเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้สามารถค้นหาได้ว่าบ้านของคุณได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์เพียงใดและเหมาะที่จะติดแผงโซลาเซลล์เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่

Google ได้เก็บข้อมูลจาก 50 รัฐทั่วทั้งอเมริกา ระบุว่า มีอาคารบ้านเรือนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 60 ล้านแห่ง เหมาะสมที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยกูเกิ้ลยังวิเคราะห์ถึงขั้นที่ว่า มีถึงร้อยละ 80 ของหลังคาอาคารทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณเหมาะสมของ Google Project Sunroof มีพื้นที่ว่างบนหลังคาเพียงพอที่จะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

Google Project Sunroof

จากการวิเคราะห์เป็นแผนภูมิของเมืองต่างๆ จัดออกมาเป็น 10 อันดับ อันดับที่ 1 คือเมือง Houston พบว่า ถ้าหากมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ในแต่ละปีจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 18,940 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) รองลงมาจะเป็นเมือง Los Angeles, Phoenix, San Antonio และ New York

Google Project Sunroof

ความเห็นจากทีมข่าว ล้ำหน้าโชว์

โครงการนี้ทางกูเกิ้ลได้สำรวจเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว ผมเชื่อว่าถ้าหากกูเกิ้ลมาทำสำรวจนี้ที่ประเทศไทย จะพบว่า ถ้าทุกครัวเรือนในประเทศไทยติดตั้งแผงโซลาเซลล์ เราจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อย่างแน่นอน ถ้าคุณไม่เชื่อ ลองออกไปยืนตากแดดตอนเที่ยงดูสิ!!

ข้อมูลจาก The Verge