แอป Google Maps เตรียมเพิ่มข้อมูลแสดงที่จอดรถฟรี

Google Maps กำลังเพิ่มคุณlมบัติใหม่ที่น่าสนใจใน Google Maps Beta
เพื่อช่วยผู้ใช้  Google Maps สามารถเข้าถึงสถานที่จอดรถฟรี

คุณสมบัตินี้ได้มีการเพิ่มใน Google Maps Beta v9.51
แอปจะแสดงให้เห็นในหน้าผลลัพธ์ของปลายทางของคุณ
ว่าสถานที่คุณกำลังไปมีที่จอดรถฟรีหรือไม่

โดยภาพบนหน้าจอจะแสดงให้เห็นที่จอดรถของลูกค้าฟรี
แต่คุณคุณสมับติการแสดงผลเรื่องที่จอดรถนี้จะจำกัดเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น
และ Google จะเพิ่มขึ้นเร็วๆ นี้
และตอนนี้จะแสดงเฉพาะที่จอดรถฟรีหรือที่จ่ายเงินเท่านั้น
แต่ไม่แสดงราคาที่จอดรถ บางทีข้อมูลนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในอนาคตอันใกล้

สิ่งนี้น่าจะช่วยให้คุณทราบว่าผู้ใช้มีทางเลือกในการจ่ายค่าจอดรถ หรือเราจะสามารถประหยัดเงินได้โดยการเลือกที่จอดรถฟรี
นี่เป็นเพียงสองการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในแอป

ความเห็นของเรา : เราคาดว่าคุณสมับตินี้น่าจะเปิดใช้ก่อนในอเมริกา ก่อนที่จะทยอยใช้ในภูมิภาคอื่นๆ
ส่วนจะเปิดให้ใช้ในประเทศไทยหรือไ่ม่ ต้องดูตอนประกาศใช้จริงอีกครั้งครับ

ที่มา : http://www.techlomedia.in/