Qualcomm ตอบโต้ Apple ระบุคำกล่าวหาของแอปเปิลนั้น “เลื่อนลอย”

หลังจากที่เมื่อวานนี้แอปเปิลทำการยื่นฟ้องควอลคอมม์ตามรอย FTC ไป  แม้ว่าในตอนนี้ทางควอลคอมม์จะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการฟ้องร้องนี้  แต่ทางควอลคอมม์ก็ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาบ้างแล้ว

ควอลคอมม์ระบุว่าข้อกล่าวหาของแอปเปิลนั้นเลื่อนลอย (baseless) รวมทั้งยังบิดเบือนข้อมูล, สัญญา, ข้อตกลง, รวมไปถึงคุณค่าของสิ่งที่ควอลคอมม์สร้างขึ้นมาด้วย  และยังกล่าวต่ออีกว่าแอปเปิลเป็นคนผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ โจมตีธุรกิจของควอลคอมม์ด้วยกระบวนการทางกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นคดีค่าปรับของ KFTC ในเกาหลีใต้เมื่อปลายปีที่แล้ว  หรือที่ FTC สหรัฐอเมริกาฟ้องร้องควอลคอมม์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปัจจุบันควอลคอมม์กำลังเจอปัญหาการถูกสอบสวนในเรื่องของการตั้งราคาเกินจริงอยู่ในหลายประเทศ  รวมถึงทั้งในจีน  เกาหลีใต้  และสหภาพยุโรป

ที่มา – TechCrunch

Message us