ออสเตรเลียเตรียมเลิกใช้เล่มหนังสือเดินทาง แทนที่ด้วยการสแกนข้อมูลชีวมิติภายในปี 2020

หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตถือว่าเป็นหนังสือสำคัญสำหรับใช้ในการเข้าออกประเทศต่างๆ แต่การใช้หนังสือเดินทางก็ยังมีปัญหาจุกจิก  เช่นการตรวจหนังสือเดินทางต่างชาติด้วยเจ้าหนี้ที่ ปัญหาหนังสือเดินทางชำรุดเสียหาย หรือแม้แต่หนังสือเดินทางปลอม

ล่าสุดรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมมุ่งแก้ปัญหานี้โดยทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงระบบไปใช้การสแกนข้อมูลชีวมิติเช่นลายนิ้วมือ ม่านตา และใบหน้า แทนการใช้หนังสือเดินทาง

แม้ว่าในตอนนี้ทางรัฐบาลออสเตรเลียจะยังสรุปไม่ได้ว่าจะนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้จัดการในเรื่องนี้  หากแต่ก็มีแผนที่จะเริ่มติดตั้งและทดสอบภายในปี 2017 นี้  และมีแผนที่จะแล้วเสร็จภายในปี 2020 โดยมีเป้าหมายว่าจะใช้ระบบสแกนชีวมิติแบบอัตโนมัตินี้สำหรับตรวจสอบผู้เดินทางเข้าประเทศกว่า 90%

หากออสเตรเลียสามารถทำได้สำเร็จจริง  จะนับได้ว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่นำระบบสแกนชีวมิติมาใช้แทนหนังสือเดินทางโดยสมบูรณ์

ที่มา – TechRadar