WeChat เลิกเตือนผู้ใช้เมื่อข้อความถูกเซ็นเซอร์

WeChat เป็นแอพแชทยอดนิยมในประเทศจีน  มีผู้ใช้ประจำในแต่ละเดือนกว่า 840 ล้านคน  และในช่วงหลังมานี้ WeChat ได้ขยายบริการต่อยอดจากแอพแชทไปทำอย่างอื่นด้วย  เช่นการจ่ายเงิน, เรียกแท็กซี่, หรือการสั่งอาหาร

โดยปกติแล้ว WeChat จะมีระบบเซ็นเซอร์ข้อความ (เช่นเรื่องจตุรัสเทียนอันเหมิน) ซึ่งถ้าหากผู้ใช้ทำการพิมพ์ข้อความที่เข้าข่ายถูกเซ็นเซอร์  ข้อความจะไม่ถูกส่ง  และมีการแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าข้อความดังกล่าวถูกเซ็นเซอร์เอาไว้

ล่าสุดมีผู้ค้นพบว่า WeChat ได้เลิกแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อข้อความถูกเซ็นเซอร์แล้ว  โดยข้อความจะแสดงเหมือนถูกส่งออกไปตามปกติ  แต่ผู้รับจะไม่ได้รับข้อความใดๆ

wechat-1

นอกจากการเซ็นเซอร์ข้อความภายในประเทศจีนแล้ว WeChat ยังมีการเซ็นเซอร์ข้อความของผู้ใช้นอกประเทศจีนด้วย  แต่ว่าฟิลเตอร์ในการเซ็นเซอร์ข้อความของผู้ใช้นอกประเทศจีนจะอ่อนกว่าผู้ใช้ภายในประเทศ  หากแต่ว่าถ้าผู้ใช้เคยผูกบัญชี WeChat เข้ากับเบอร์โทรศัพท์ในจีน  บัญชีนั้นๆ ก็จะถูกใช้ฟิลเตอร์การเซ็นเซอร์ข้อความเช่นเดียวกับผู้ใช้ในประเทศ  และจะใช้ต่อไปแม้ว่าผู้ใช้เปลี่ยนไปผูกบัญชีกับเบอร์ต่างประเทศแล้วก็ตาม

ที่มา – TechCrunch