Twitter เตือนนักพัฒนา ห้ามทำเครื่องมือสำหรับสอดแนม ไม่เช่นนั้นอาจถูกลงโทษขั้นรุนแรง

เมื่อปี 2014 ทวิตเตอร์ได้เข้าซื้อกิจการ Gnip บริษัทที่ทำงานด้านเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สถิติต่างๆ จากข้อความในทวิตเตอร์  ซึ่งตอนนี้ข้อมูลจาก Gnip ถูกใช้งานโดยนักพัฒนาและหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วย ในการสอดแนมข้อมูล

ล่าสุดทวิตเตอร์ได้ออกมาเตือนนักพัฒนากลุ่มนี้ให้หยุดใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการสร้างเครื่องมือสำหรับการสอดแนม  โดยทวิตเตอร์กล่าวว่าพร้อมจะลงโทษขั้นรุนแรงกับนักพัฒนากลุ่มนี้  ตั้งแต่การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล  รวมไปถึงแบนออกจากระบบทั้งหมด

ทางทวิตเตอร์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้ว่าทวีตเหล่านี้จะเปิดเป็นสาธารณะ  แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะมากวาดไปใช้ก็ได้”

การออกมากล่าวเตือนของทวิตเตอร์ในครั้งนี้  ทางทวิตเตอร์ถือว่าเป็นการดำเนินการในเชิง “ความยุติธรรมในโซเชียล” เพราะที่ผ่านมามีหน่วยงานรัฐบาลและนักพัฒนาบางกลุ่มที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาเครื่องมือสอดแนมที่ใช้ในการติดตามข้อมูลของผู้ประท้วง  ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมเสรีภาพทางการแสดงความคิด

ที่มา – Engadget