Facebook ทดสอบฟีเจอร์หา WiFi Hotspot

มีผู้ใช้จำนวนหนึ่งรายงานว่าพบฟีเจอร์หาตำแหน่ง WiFi Hotspot ในแอพ Facebook บน iOS

ก่อนหน้านี้ Facebook ได้แนะนำให้บรรดา Page ของผู้ประกอบการต่างๆ ระบุเอาไว้ด้วยว่าที่หน้าร้านของตนนั้นมีบริการ WiFi หรือไม่  ซึ่งคาดว่า Facebook น่าจะใช้ข้อมูลจากตรงนี้มาใช้ทำแผนที่แสดงจุดปล่อย WiFi Hotspot นี้

ฟีเจอร์นี้คาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการในการผลักดัน Facebook Live ที่ต้องการอินเตอร์ที่ค่อนข้างเร็วในการใช้งาน

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ใช้บนแอนดรอยด์จะได้ทดสอบฟีเจอร์นี้ด้วยหรือไม่  และไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Facebook จะเพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาจริงๆ ในอนาคตหรือไม่

ที่มา – The Next Web

fb-wifi-map