บริการ DNS ของ Dyn ถูกโจมตีด้วย DDoS ส่งผลเว็บใหญ่หลายรายเข้าถึงไม่ได้

Dyn เป็นผู้ใช้บริการ Dynamic DNS ชื่อดังรายหนึ่ง  ซึ่งเว็บไซต์จำนวนมากเช่น Twitter, Reddit, Imgur, Wikia, หรือ Netflix ต่างก็ใช้บริการ Dynamic DNS ของ Dyn อยู่เช่นกัน

เมื่อเวลา 7:10 นาฬิกา ตามเวลาชายฝั่งตะวันออก (18:10 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย) บริการ Dynamic DNS ของ Dyn ถูกโจมตีด้วยวิธีการ DDoS ส่งผลให้เว็บไซต์จำนวนมากที่ใช้บริการ Dyn ไม่สามารถเข้าถึงได้  ซึ่งรวมถึง Twitter, Tumblr, GitHub, CNN, BBC, AirBnB, Box.com, และ Netflix

ถึงตอนนี้ทาง Dyn รายงานว่าถูกโจมตีด้วยกัน 3 ระลอกใหญ่  ครั้งแรกคือช่วง 7:10 ET (18:10 ไทย), ครั้งที่สองคือช่วงราว 12:00 ET (23:00 ไทย), และครั้งที่สามคือช่วงราว 16:00 ET (3:00 ไทย) ซึ่งทาง Dyn ให้กล่าวกับสำนักข่าว CNBC ว่าการโจมตีครั้งนี้ถูกวางแผนเอาไว้อย่างโดย  โดยระบบของบริษัทถูกยิง DDoS จากกว่า 10 ล้านไอพีแอดเดรส

ทั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้

ที่มา – Gizmodo

ความเห็นของเรา

แม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่า DNS ของ Dyn ถูกโจมตีจนเว็บไซต์หลายเว็บใช้การไม่ได้  แต่ในความเป็นจริงๆ แล้วผู้ใช้อีกจำนวนหนึ่งจะยังคงสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ  เพราะ DNS นั้นถูกแคชเอาไว้ที่ฝั่งผู้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการทำงานในการเปิดเว็บแต่ละเว็บนั้น  จะมีขั้นตอนหนึ่งที่จะมีการติดต่อไปยัง DNS Server เพื่อขอไอพีแอดเดรสว่าเว็บนั้นๆ อยู่ที่ไอพีแอดเดรสอะไร  ซึ่งเมื่อมีการติดต่อไปขอข้อมูลนี้จาก DNS Server ครั้งหนึ่งแล้ว  เครื่องของเราก็จะทำการแคชข้อมูลเอาไว้  เพื่อจะได้ไม่ต้องส่งคำขอข้อมูลเว็บเดิมซ้ำหลายๆ รอบ (ซึ่งจุดนี้เองทำให้บางครั้งเมื่อเราเข้าเว็บใดเว็บหนึ่งไม่ได้  พอเรารีสตาร์ทเครื่องก็เข้าได้ปกติ)