ล้ำหน้าโชว์ ตอนพิเศษ 23 ต.ค.59 เทิดพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน

รายการ ล้ำหน้าโชว์ ตอนนี้ ถือเป็นตอนพิเศษที่ทางรายการได้จัดทำขึ้นมา  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้

ทางรายการขอบอกเล่าเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ที่ทรงแสดงพระอัจฉริยะภาพและพระปรีชาสามารถ ในการนำเอาเทคโนโลยี มาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลออกในถิ่นธุรกันดาร

ข้าพเจ้า เหล่าพิธีกร และทีมงานผู้ผลิตรายการล้ำหน้าโชว์ เราทุกคนล้วนแต่มีความภาคภูมิใจเหลือเกิน ที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ และได้เป็นประชาชนในยุคสมัยของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุข ทรงทำงานเพื่อพวกเรามาตลอด 70 ปี ทรงเป็นพ่อผู้มีแต่ให้ของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง…

Message us