นักวิทยาศาสตร์สร้างระบบสังเคราะห์ด้วยแสงสำเร็จ เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพลังงานด้วยแสงอาทิตย์!

คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 จัดได้ว่าเป็นตัวการสำคัญตัวการหนึ่งในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  อันเป็นเหตุมาจากที่ปัจจุบันเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้มากกว่าที่เราจะกำจัดได้ทันนั่นเอง  อีกทั้งป่าไม้ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ก็ถูกตัดลงมากกว่าที่เติบโตกลับมาอีกด้วย

และผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์  ก็ได้เผยถึงแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ได้แล้ว  เมื่อพวกเขาสามารถสร้าง “ใบไม้เทียม” ขึ้นมาได้สำเร็จ  โดยเจ้าใบไม้เทียมนี้จะทำการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามา  จากนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้ออกมาเป็นพลังงานสังเคราะห์  ซึ่งสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ได้!

หลักการทำงานคือมันจะใช้แผงโซลาร์เซลในการให้พลังงานไปที่สารประกอบอิเลคโทรไลต์  ที่มี Tungsten diselenide เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  ซึ่งจะไปทำลายพันธะเคมีของคาร์บอนไดออกไซด์  และได้เป็นซินแก๊สออกมา  ซึ่งเจ้าซินแก๊สที่ได้ออกมานี้จะสามารถป้อนกลับเข้าสู่ระบบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ทันที  หรือจะเก็บไว้เพื่อนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงดีเซลต่อในภายหลังก็ได้เช่นกัน

นอกจากซินแก๊สแล้ว  ในขั้นตอนการสังเคราะห์แสงยังได้ไอออนไฮโดรเจนและออกซิกเจนออกมาด้วยเช่นกัน

ความเห็นของเรา

พลังงานสะอาดอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั้น  แม้จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้  แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่แล้วแต่อย่างใด  ซึ่งต่างกับวิธีใหม่นี้  ที่มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นเชื้อเพลิง  เพื่อนำมาผลิตเชื้อเพลิงที่เราใช้งานได้อีกทีหนึ่ง

 

ข้อเสียของมันคือเชื้อเพลิงที่ได้จะต้องถูกเผาไหม้เพื่อใช้งาน  ซึ่งจะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่บรรยากาศอีกครั้ง

แต่เรายังสามารถนำมาใช้ร่วมกับพลังงานทดแทนต่างๆ ในปัจจุบันได้ด้วยเช่นกันนะครับ  อย่างน้อยๆ คือเราสามารถลดการขุดเจาะเชื้อเพลิงฟอสซิลลงได้ (ซึ่งจะลดมลภาวะจากขั้นตอนขุดเจาะได้อีก) และหากถึงจุดหนึ่งที่เราสามารถผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าออกสู่วงกว้างได้แล้ว  เราก็ยังสามารถใช้ใบไม้เทียมนี้ในการลดคาร์บอนไดออกไซด์  รวมถึงผลิตเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับงานที่ต้องการได้อยู่อีกเช่นกัน  งานนี้มีแต่วินกับวินครับ

ที่มา – UIC News Center