VSP Global พัฒนาแว่นตาผนวก Fitness Tracker ตรวจจับความเคลื่อนไหว

เหล่าบริษัทเทคโนโลยีเคยผลักดัน Wearable ผนวกเข้ากับแว่นตาอย่าง Google Glass แต่ผู้ใช้มองว่าไม่น่าใช้ ตอนนี้โครงการใหม่ที่จะผนวก Fitness Tracker คู่กับแว่นตา

VSP Global ร่วมมือกับ University of Southern California (USC)
ในการพัฒนาแว่นตาที่เป็นทางเลือก สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์นาฬิกาอย่าง Apple และ FitBit

และนี่ไม่ได้เป็นครั้งแรก VSP ได้พยายามเข้ามามีบทบาทในด้านเทคโนโลยี
ก่อนหน้านี้มีการทำเฟรมแว่นที่คล้ายคลึง Google Glass สำหรับผู้ใช้ทั่วไป
โดยเฟรมแว่นรุ่นตัวอย่าง กำลงมีการทดลองกับผู้ใช้กลุ่มหนึ่ง
โดยใช้ร่วมกับแอพพลิเคสมาร์ทโฟนที่ติดตามกิจกรรมของผู้สวมใส่

“ขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาเฟรมแว่นรูปแบบใหม่
จะเข่าสู่ขั้นตอนการออกแบบ และกระบวนการผลิตแว่นตา”
Leslie Muller, co-lead of VSP Global’s innovation lab กล่าว

“ในส่วนของการออกแบบบนั้น มีการพัฒนาบเฟิร์มแวร์ ร่วมกับวิศกรชีวการแพทย์
และร่วมมือกับช่างแว่นตาแบบดั้งเดิมในการผลิต
โดยผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ยังใช้งานได้จริง และคงความสวยงาม”

ในตอนนี้ยังไม่มีแผนการที่จะผลิตแว่นตาเพื่อจำหน่ายสู่สาธารณะ
ส่วนตัวต้นแบบของงานวิจัยจะเผยแพร่ในปี 2017

ความเห็นของเรา

หลายอยากจะใส่ Wearable แต่ด้วยรูปแบบการออกแบบหรือภาพลักษณฺนั้น
อาจจะไม่ได้เหมาะกับเสื้อผ้าที่ใส่ อาจจะไม่ได้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิต
หรืออาจจะรู้สึกเกะกะที่ข้อมือนี่คือตัวเลือกที่ดี
และอุปกรณ์ Wearable นั้นจะถูกพัฒนาเข้ากับเครื่องแต่งกาย
ด้วยการออกแบบที่หลากหลายมากขึ้นไปอีก

ที่มา : http://mashable.com

Message us