Skintrack เทคโนโลยีที่เปลี่ยนผิวหนังมนุษย์ให้กลายเป็น touchpad ได้

Skintrack เทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการพัฒนามาใช้กับอุปกรณ์พกพาอย่างนาฬิกาสมาร์ทวอร์ชที่มีขนาดหน้าจอเล็ก และมีปัญหาในการสัมผัสเพื่อควบคุมการใช้งานเพราะมีพื้นที่สัมผัสน้อย โดยผู้ใช้จะสามารถสัมผัสที่ผิวหนังบนแขนตัวเองเพื่อควบคุมการใช้งานในนาฬิกาได้เหมือนกับใช้งาน touchpad ได้เลย

หลักการทำงานของ Skintrack จะปล่อยกระแสไฟฟ้าความถี่สูงจากบริเวณสายรัดข้อมือมาบนผิวหนัง และที่นิ้วก็จะมีเซนเซอร์ในลักษณะเป็นแหวนสวมเอาไว้ การควบคุมจะรองรับการควบคุมแบบ 2D touch ที่มีการออกแบบการใช้งานและสั่งงานผ่านการสัมผัสบนหลังมือ, การแตะที่นิ้วเพื่อเลือกเมนู การแตะลาก ฯลฯ โดยที่เครื่องต้นแบบตอนนี้จะรองรับการใช้งานแบบ single touch เพียงนิ้วเดียว

ทาง  Future Interfaces Group ผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้บอกว่าความแม่นยำถึง 99% โดยต้นทุนในการผลิตใช้ค่อนข้างต่ำและใช้พลังงานที่ต่ำมาก โดยเทคโนโลยีนี้ตั้งเป้าว่าจะนำไปใช้กับนาฬิกาสมาร์ทวอร์ชและใช้ควบคุมอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอขนาดเล็กได้สะดวกมากขึ้น

Skintrack technology

ความเห็นจากทีมข่าวล้ำหน้า

การนำเสนอของเทคโนโลยีนี้ถือว่าน่าตื่นเต้นมาก เพราะว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องขนาดหน้าจอเล็กของนาฬิกาสมาร์ทวอร์ชได้ ซึ่งมันจะช่วยให้ในอนาคตตัวนาฬิกาจะสามารถทำงานได้แบบ stand alone ไม่ต้องพึ่งการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน การควบคุมและการสั่งงานจะสามารถทำจบได้ในตัวของมันเองได้เลย

ที่มา : The Verge