Alibaba เข้าซื้อกิจการของ Lazada ด้วยมูลค่า 1 พันล้านเหรียญ

ดีลใหญ่รับวันสงกรานต์ กับแพลตฟอร์ม e-Commerce รายใหญ่ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค เมื่อ Alibaba Group Holding Limited และ Lazada Group S.A. ร่วมกันประกาศว่า Alibaba จะเข้ามาลงทุนใน Lazada ด้วยมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โดยที่การลงทุนครั้งนี้ Alibaba จะทำการซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นรายเดิมทั้งหมด มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ และทำการเพิ่มทุนลงไปอีก 500 ล้านเหรียญ รวมเป็นทั้งหมด 1 พันล้านเหรียญ ซึ่งจะทำให้ Alibaba เป็นเจ้าของ Lazada ทั้งหมดโดยสมบูรณ์

ปัจจุบัน Lazada ถือเป็นแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่ปัจจุบันดำเนินกิจการในประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม การลงทุนครั้งนี้ของ Alibaba จะทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ที่อยู่นอกประเทศจีนได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยผู้ใช้งานออนไลน์ในกลุ่มอาเซียนมีผู้ใช้มากถึง 200 ล้านคน และเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นจากทีมข่าวล้ำหน้า

เป็นข่าววงในมาอยู่พักใหญ่ๆ แล้วว่าจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่มาซื้อกิจการ Lazada และการมาของ Alibaba ก็น่าจะทำให้ Lazada เติบโตในภูมิภาคนี้อย่างแข็งแรงมากกว่าเดิม ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าในอนาคตตลาด e-Commerce จะเปลี่ยนไปขนาดไหน รวมไปถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ในตลาดนี้จะรับมือกันอย่างไรในอนาคต

ที่มา : Business Wire