ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ King IT มอบโชคปี 2558

จับฉลากจากคูปอง ที่ผู้ซื้อได้รับจากการซื้อสินค้าในเครือของบริษัท King IT ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

ªÔ§âª¤ Ducati Hok i phone thong Hybrid รางวัลที่ 7 บัตรกำนัล

ก่อนที่ท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้จะได้รับรางวัล ทางบริษัทจะทำการติดต่อไปหาท่านเพื่อทำการตรวจสอบ เลข Serial no. ของอุปกรณ์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของจริง หากมีท่านใดที่ผิดกติกา คนที่ได้รับรางวัลแทนคือรายชื่อสำรองที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้ และจะประกาศอีกครั้ง