HTC บอกมือถือเราเหมือน iPhone 6s เพราะโดน Apple ลอก!

เมื่อ HTC One A9 ออกสู่สายตาชาวโลกก็ถูกสื่อหลายสำนักจั่วหัวว่า “นี่มันลอกไอโฟนนี่หว่า” จนทำให้ทาง HTC นั่งไม่ติดต้องออกมาชี้แจงเรื่องราว

งานนี้ทางฝั่ง HTC ออกมาโต้ตอบว่า “HTC ไม่ได้ก๊อปและ HTC ทำมือถือ unibody metal มาตั้งแต่ปี 2013 แล้ว แต่ Apple นั่นแหละที่ลอกการออกแบบเสาอากาศด้านหลัง”

“We’re not copying. We made a unibody metal-clad phone in 2013. It’s Apple that copies us in terms of the antenna design on the back.”

bgr-htc-one-review-3

และปี 2013 ที่อ้างถึงก็คือปีที่วางขาย HTC One M7 นั่นเอง และหลังจากนั้นก็มีการออกแบบในลักษณะนี้มาตลอด อย่างไรก็ตาม HTC ก็ไม่ปฏิเสธว่าลอกส่วนอื่นเกือบทั้งหมดมาจาก Apple

a9-comp

CR665f5WEAAtnLi.jpg-large-641x561

ที่มา: engadget , engadget , bgr , pocketnow