งานเข้า! ดอกไม้ไฟที่เตรียมไว้ ระเบิดขึ้นมาทีเดียวพร้อมกัน แต่สวยดีแฮะ