อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อท้าตากล้องมือโปรให้ใช้กล่องถูกๆ ในการถ่ายภาพ